การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำ

14 กรกฎาคม 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำ

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

                      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง  นาย สุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญา ผจก. มอบหมายให้ นาย ไพรัช วัฒนเถมิน หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่ใช้น้ำต่ำกว่าปกติ จากการตรวจสอบพบมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 2 เครื่อง เป็นมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

เลื่อนขึ้นข้างบน