การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง ออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำ

     วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 

                      การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านช้าง  นาย สุภกฤต โตสุขโขบุญปัญญา ผจก. มอบหมายให้ นาย ไพรัช วัฒนเถมิน หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ออกตรวจสอบมาตรวัดน้ำที่ใช้น้ำต่ำกว่าปกติ จากการตรวจสอบพบมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 2 เครื่อง เป็นมาตรวัดน้ำขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง มาตรวัดน้ำขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

เลื่อนขึ้นข้างบน