กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม Big Clearning Day วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม Big Clearning Day วันที่ 10 กรกฏาคม 2563


กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม Big Clearning Day วันที่ 10 กรกฏาคม 2563

กปภ.สาขาพยุหะคีรี จัดกิจกรรม Big Clearning Day วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี นำโดย นายนรินทร์ จันทรังษี หัวหน้างาน พร้อมด้วยพนักงานในสาขาทุกคนเพื่อจัดระเบียบคลังพัสดุให้เรียบร้อยสวยงาม ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือ  และความสามัคคีในองค์กรอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน