การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 10 กรกฏาคม  2563 กปภ.สาขานครสวรรค์ นำโดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด รวม 7 คน ออกให้บริการเชิงรุก กิจกรรมโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ครั้งที่2/2563 ณ ตลาดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จ.นครสวรรค์ กิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วยการพบปะพูดคุย ถาม-ตอบ ข้อมูลการโอนสิทรธิ์การใช้น้ำ การชำระประปาโดบผ่านช่องทางต่างๆตรวจสอบน้ำรั่วภายในบ้าน การให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดน้ำให้คำแนะนำการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าและถูกวิธี แจกเอกสารแผ่นพับในการขอรับบริการต่างๆ ของกปภ.และ พร้อมแจกน้ำดื่มบรรจุขวด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ.กับประชาชนในพื้นที่

เลื่อนขึ้นข้างบน