การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย" (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย"


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ  เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ โดยนางสาวจงกล เห็นประเสริฐ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลาขวัญ  เข้าร่วมกิจกรรม "จิตอาสาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย"  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม  2563  ณ บริเวณตลาดชุมชนเทศบาลตำบลเลาขวัญ  โดยทำความสะอาดบริเวณตลาดชุมชนเทศบาลตำบลเลาขวัญ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและถวายเป็นพระราชกุศล  แด่สมเด็จพระนารายมหาราช

เลื่อนขึ้นข้างบน