การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในระบบจำหน่ายน้ำประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในระบบจำหน่ายน้ำประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan)


การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในระบบจำหน่ายน้ำประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan)

 การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาอรัญประเทศ นำโดย นายสกล ถุงทรัพย์ ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ มอบหมายให้พนักงานในสายงานผลิต ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในระบบจำหน่ายน้ำประจำเดือน กรกฏาคม 2563 ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan) ลงพื้นที่ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ในพื้นที่การให้บริการน้ำประปา  ตามแผนโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP  เพื่อให้ผู้ใช้น้ำมั่นใจในคุณภาพน้ำประปาที่สะอาด และได้มาตรฐานน้ำสะอาดปลอดภัย เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน