กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) นำทีมตรวจสอบคุณภาพน้ำ หลังวิกฤติCOVID-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) นำทีมตรวจสอบคุณภาพน้ำ หลังวิกฤติCOVID-19


กปภ.สาขาหาดใหญ่(พ) นำทีมตรวจสอบคุณภาพน้ำ หลังวิกฤติCOVID-19

 ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) โดยนายธีรพงศ์ หนูเกื้อ ผจก.กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) มอบหมายให้ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำประปาและนักวิทยาศาสตร์ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำภายในถังสำรองน้ำ วิเคราะห์ค่าสารเคมี  และปรับปรุงคุณภาพให้ปลอดภัย ภายใต้โครงการ CSR ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้กับสถานที่สำคัญในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปภ.สาขาหาดใหญ่(ชั้นพิเศษ) ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัลยาโบสถ์บ้านพระแม่และวัดโคกสมานคุณเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ และสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลระบบประปา 
          หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่มคลี่คลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้นแต่ยังจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมและแผนรองรับการดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งควบคุมระบบผลิตทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีให้กับประชาชนอย่างต่อนื่อง

เลื่อนขึ้นข้างบน