กปภ.สาขาเขาชัยสน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ พร้อมกับถวายเทียนพรรษา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเขาชัยสน จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ พร้อมกับถวายเทียนพรรษา


กปภ.สาขาเขาชัยสน  จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า  (Morning  Talk)  ครั้งที่  ๙/๒๕๖๓  พร้อมกับถวายเทียนพรรษา

              เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน นำโดย นางสาววรรธนียา จิตตนูนท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและสรุปเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการทำงานเพื่อลดน้ำสูญเสีย และเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย อีกทั้งกำชับเกี่ยวการผลิตน้ำประปาที่มีคุณภาพด้วย พร้อมกันนี้ ผจก.กปภ.สาขาเขาชัยสนได้เน้นย้ำเกี่ยวกับการดำเนินโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย ปี ๒๕๖๓ ให้ดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) อย่างต่อเนื่อง จากนั้น ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขาชัยสน พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกันถวายเทียนพรรษา ณ วัดสังฆวราราม ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

เลื่อนขึ้นข้างบน