กปภ.สาขาเชียงราย ร่วมกับชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาเชียงราย ร่วมกับชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้


กปภ.สาขาเชียงราย ร่วมกับชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้

นายกฤช เกษจรัล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย ได้มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ร่วมกับชุมชน บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ม.1 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และปลูกต้นไม้ บริเวณแหล่งน้ำหนองโดด ซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญของชุมชน ภายใต้โครงการ "กปภ. รักษ์ชุมชน" เมื่อวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 และการจัดทำกิจกรรมในครั้งนี้ กปภ.สาขาเชียงราย ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาชุมชนและแหล่งน้ำ ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับชุมชนได้เป็นอย่างดี

เลื่อนขึ้นข้างบน