การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่....องค์กรโปร่งใส” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่....องค์กรโปร่งใส”


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล ประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่....องค์กรโปร่งใส”

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล นำโดย นายสนธิ บุญศิริ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยบาดาล พร้อมด้วยหัวหน้างาน และ พนักงานในสังกัด ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้คอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สำนักงาน กปภ.สาขาชัยบาดาล ทั้งนี้ กปภ.สาขาชัยบาดาล พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยปลอดคอร์รัปชันอย่างแท้จริง

เลื่อนขึ้นข้างบน