การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่....องค์กรโปร่งใส” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่....องค์กรโปร่งใส”


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย ประกาศเจตนารมณ์ "ที่นี่....องค์กรโปร่งใส”

    เมื่อวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย นำโดยนายชาญชัย จันทบาล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโชคชัย  พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้จัดการฯ , หัวหน้างาน และ พนักงานในสังกัด ประกาศเจตนารมณ์การเป็นองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไร้คอร์รัปชั่น พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนให้ประเทศไทยปลอดคอร์รัปชันอย่างแท้จริง

เลื่อนขึ้นข้างบน