การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ลงพื้นที่หาท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ลงพื้นที่หาท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย ลงพื้นที่หาท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่

      เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน  2563 เวลา 21.00 น. นายกรีธา พันธุ์ฤกษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปักธงชัย นำทีมพนักงานในสังกัด  ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว บริเวณเทศบาลเมืองเมืองปัก และบริเวณ อบต.ธงชัยเหนือ  เพื่อลดปริมาณน้ำสูญเสียในระบบจำหน่าย และรู้รักษาน้ำประปาไม่ให้สูญหายในช่วงเฝ้าระวังภัยแล้ง

 

เลื่อนขึ้นข้างบน