กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรมโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรมโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส”


กปภ.สาขาปากช่อง จัดกิจกรรมโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส”

    เมื่อวันศุกร์ที่  23  มิถุนายน 2563  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง นำโดยนายจินดาพล​ กลิ่นเพชร ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563 โดยได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ แสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต "องค์กรโปร่งใส" เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักที่จะบริหารงานหรือปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อย่างมีคุณธรรม และโปร่งใส ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาปากช่อง

เลื่อนขึ้นข้างบน