กปภ.ข. ๘ ร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการตู้ปันสุข สู้ภัยโควิค-19 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข. ๘ ร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการตู้ปันสุข สู้ภัยโควิค-19


กปภ.ข. ๘ ร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการตู้ปันสุข สู้ภัยโควิค-19

กปภ.ข. ๘ ร่วมบริจาคอาหารและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการตู้ปันสุข สู้ภัยโควิค-19

การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘  นำโดย นายจีระศักดิ์  เงยวิจิตร ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘  มอบหมายให้พนักงานในสังกัด กปภ.ข. ๘ นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. อาหารแห้งและสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการอุปโภคบริโภค ไปร่วมบริจาคใน " โครงการตู้ปันสุข" ที่ทางจังหวัดอุบลราชธานีจัดตั้งขึ้น ณ บริเวณอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ระหว่าง  วันที่ ๒๕ พ.ค.๒๕๖๓ – ๒ มิ.ย.๒๕๖๓ นี้

เลื่อนขึ้นข้างบน