กปภ.สาขาศรีสะเกษประชุมร่วม กปภ.ข.8 ผ่านระบบ Cisco Weber Meeting เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับมอบนโยบาย จาก ผอ.กปภ.ข.8 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาศรีสะเกษประชุมร่วม กปภ.ข.8 ผ่านระบบ Cisco Weber Meeting เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับมอบนโยบาย จาก ผอ.กปภ.ข.8


กปภ.สาขาศรีสะเกษประชุมร่วม กปภ.ข.8 ผ่านระบบ Cisco Weber Meeting เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับมอบนโยบาย จาก ผอ.กปภ.ข.8

กปภ.สาขาศรีสะเกษประชุมร่วม กปภ.ข.8 ผ่านระบบ Cisco Weber Meeting เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับมอบนโยบาย จาก ผอ.กปภ.ข.8 

กปภ.สาขาศรีสะเกษ นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายเสกสรร เผ่าภูรี ผช.ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ และหัวหน้างานทุกสายงาน ประชุมร่วม กปภ.ข.8 ผ่านระบบ Cisco Weber Meeting เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน และรับมอบนโยบาย จาก ผอ.กปภ.ข.8 ณ ห้องประชุม กปภ.สาขาศรีสะเกษ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยกำหนดวาระการประชุม เพื่อรับมอบนโยบาย,ติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุม ครส. ครั้งที่ 5/2563 , ผลการดำเนินงาน 8 เดือน (ต.ค.62 - พ.ค..63), ผลการดำเนินงานควบคุมน้ำสูญเสีย/ตัวชี้วัด ปี 63 (ผอ.กรจ.) , Eco-efficiency/หน่วยไฟฟ้า,หน่วยน้ำ (ผอ.กรค.),แผนการจัดซื้อมาตรวัดน้ำ/สารเคมี ปี 64 (ผอ.กบร.) , เร่งรัดติดตามงบประมาณลงทุนปี 63 (ผอ.กบร.)ทั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน แก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานตามรายงานผลการตรวจสอบในด้านต่างๆ ประจำปี 2563 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

เลื่อนขึ้นข้างบน