รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ณ กปภ.ข.6 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ณ กปภ.ข.6


รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ณ กปภ.ข.6

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 (กปภ.ข.6) นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ร่วมกับผู้อำนวยการกอง และหัวหน้างานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายมงคล วัลยะเสวี รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เข้าตรวจเยี่ยม กปภ.ข.6 พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการงานให้มีประสิทธิภาพตรงตามข้อกำหนดกฎระเบียบอย่างถูกต้อง และติดตามความก้าวหน้าด้านงบประมาณโครงการตามแผน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบข้อซักถาม ร่วมกับพนักงานในสังกัด ณ ห้องประชุมใหญ่ กปภ.ข.6

เลื่อนขึ้นข้างบน