กปภ.สาขาปากท่อ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปากท่อ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2563

13 มีนาคม 2563


กปภ.สาขาปากท่อ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2563

วันนี้ (วันที่ 13 มีนาคม 2563) นายอธิวิศน์ เกิดภาณุพัฒน์ ผจก.กปภ.สาขาปากท่อ หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2563 โดยผจก.กปภ.สาขาได้ติดตามผลการดำเนินงานในเดือนที่ผ่านมา และเร่งรัดให้ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ จากนั้นได้แจ้งให้พนักงานทราบถึงสถานการณ์ "ไวรัสโคโรน่า" (Covid-19) ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน พร้อมแนะนำวิธีป้องกันตัวเองที่ถูกต้อง ตามแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อให้พนักงานสามารถดูแลตัวเองได้ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน