การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมทำกิจกรรม Big Cleanning Day (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมทำกิจกรรม Big Cleanning Day


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล ร่วมทำกิจกรรม Big Cleanning Day

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล นำโดยนางกัญญา  กันตะปีติ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล  พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ร่วมทำกิจกรรม Big Cleanning Day ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตูล และทุกหน่วยสถานีผลิตน้ำ  เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  (COVID-19)  โดยร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ภายในสำนักงานและพื้นที่ภายนอกบริเวณ  รวมทั้งอุปกรณ์ สำนักงานที่ตนเองต้องใช้เป็นประจำ  ด้วยแอลกอฮอล์ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค

เลื่อนขึ้นข้างบน