กปภ.ข.๓ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

กปภ.ข.๓ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

09 มีนาคม 2563


กปภ.ข.๓ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

กปภ.ข.3 มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 (เจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา) โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

► ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

โทร : 032-2007 79 (ติดต่อ "งานทรัพยากรบุคคล") ในวันและเวลาราชการ

 

หมายเหตุ :      -  สามารถดูรายละเอียดการเปิดรับสมัคร รวมถึงใบสมัคร ได้จากไฟล์เอกสารแนบด้านล่างนี้                               

                      -  ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ขอสงวนสิทธิไม่รับสมัครบุคคลที่แต่งกายไม่สุภาพ                                

                      -  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สงวนสิทธิพิจารณารับสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนภายในวันที่ 27 มีนาคม 2563 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน