ล้างถังตกตะกอน 21.02.63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ล้างถังตกตะกอน 21.02.63


ล้างถังตกตะกอน 21.02.63

21 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่ามะกา งานผลิตนำโดย นายโยธิน พลเรือง  หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมพนักงาน    และเจ้าหน้าที่สายงานผลิต ร่วมกันดำเนินการล้างกรองและถังตกตะกอน      ตามแนวทางการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP)ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานีผลิตจ่ายน้ำท่าม่วง  อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เพื่อคงคุณภาพน้ำประปาให้ได้ตามมาตรฐาน กปภ.

เลื่อนขึ้นข้างบน