กปภ.สาขากำแพงเพชร ออกสำรวจหาท่อแตกรั่ว ALC ตามแผนเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร ออกสำรวจหาท่อแตกรั่ว ALC ตามแผนเดือนกุมภาพันธ์ 2563


กปภ.สาขากำแพงเพชร ออกสำรวจหาท่อแตกรั่ว ALC ตามแผนเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 21.00 น. กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายอภิปราย อรรคสูรย์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้งานบริการและงานผลิตออกสำรวจหาท่อแตกรั่ว ALC ตามแผนเดือนกุมภาพันธ์ 2563 พื้นที่ DMA 09 และ DMA11 (หมู่บ้านราชพฤกษ์และหมู่บ้านสมานมิตร) พบ ท่อรั่ว ทั้งหมด 7 จุด พร้อมแจ้งดำเนินการซ่อมแซมอย่างทันท่วงที เพื่อลดอัตราน้ำสูญเสีย รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน้ำประปาเพื่อบริการแก่ผู้ใช้น้ำในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร

เลื่อนขึ้นข้างบน