ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาจากการตรวจสอบแก่ กปภ.สาขา (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาจากการตรวจสอบแก่ กปภ.สาขา


ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประเด็นปัญหาจากการตรวจสอบแก่ กปภ.สาขา

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุม การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาระยอง นายสมยศ คชกิจจารักษ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาและสนับสนุนงานตรวจสอบ ได้ให้เกียรติให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดประเด็นปัญหาจากการตรวจสอบ โดยมีนายไพฑูรย์ อรชร ผู้จัดการ กปภ.สาขาระยอง กล่าวต้อนรับ และมีผู้เข้าร่วมรับฟังประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้จัดการฯ หัวหน้างานและพนักงาน จาก กปภ.สาขาระยอง,กปภ.สาขาบ้านฉาง และ กปภ.สาขาปากน้ำประแสร์

เลื่อนขึ้นข้างบน