กปภ.เขต 10 บวงสรวงพระแม่ธรณีและทำบุญสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 41 ปี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.เขต 10 บวงสรวงพระแม่ธรณีและทำบุญสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 41 ปี


กปภ.เขต 10 บวงสรวงพระแม่ธรณีและทำบุญสำนักงาน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 41 ปี

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 นำโดยนายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวายเครื่องสักการะแก่พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล  โดยมีผู้บริหาร หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.ข.10 ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลประจำสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10  

จากนั้นเป็นพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระ โดยได้นิมนต์พระสงฆ์จำนวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนต์และรับภัตตาหารเพลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานในวาระครบรอบ 41  ปีแห่งการสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค อีกทั้งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแก่ผู้บริหารและพนักงาน กปภ.ในอดีตที่ล่วงลับ นับเป็นกิจกรรมที่สร้างขวัญและกำลังใจแก่พนักงานให้พร้อมใจกันมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจสู่เป้าหมายของ กปภ. ตามนโยบายของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคที่ว่า "น้ำประปาใสสะอาด  บริการทั่วถึง เป็นมิตรกับชุมชน"

เลื่อนขึ้นข้างบน