กปภ.สาขาวัฒนานคร ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 400 ขวด (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 400 ขวด


กปภ.สาขาวัฒนานคร ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 400 ขวด

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร โดยนายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผจก.กปภ.สาขา พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ให้การสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 400 ขวด เพื่อใช้ในกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ โรงเรียนบ้านภักดีแผ่นดิน หมู่ 8 ต.หนองหมากฝ้าย อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน