กปภ.บ้านฉาง ร่วมบริการประชาชน โครงการ บำบัดทุข์ บำรุงสุข จ.ระยอง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.บ้านฉาง ร่วมบริการประชาชน โครงการ บำบัดทุข์ บำรุงสุข จ.ระยอง


กปภ.บ้านฉาง ร่วมบริการประชาชน โครงการ บำบัดทุข์ บำรุงสุข  จ.ระยอง

      การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาบ้านฉาง นำโดยนายปราโมทย์ ฉันทะ ผู้จัดการฯ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ พูลรอด ผู้ช่วยฯ นำพนักงานและผู้ปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมโคงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขให้ประชาชน" จังหวัดระยอง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ม.3 ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้ออกหน่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบประปาภายในบ้าน การชำระค่าน้ำภายในกำหนด การใช้ Line Official Account : @PWATHAILAND เพื่อตรวจสอบค่าน้ำและใช้บาร์โค้ดในการชำระค่าน้ำรายเดือน การร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน line ข่าวสารประปาบ้านฉาง @pwa.banchang เป็นต้น โดยมีผู้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้ประเมินผลความพึงพอใจ ในระดับดีมาก นอกจากนั้นแล้ว กปภ.สาขาบ้านฉาง ยังได้บริการน้ำดื่มจำนวน 840 ขวด เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อคนในชุมชนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน