การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ออกรับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ประปา บริเวณพื้นที่ขยายเขตจำหน่ายน้ำ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ออกรับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ประปา บริเวณพื้นที่ขยายเขตจำหน่ายน้ำ


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ออกรับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ประปา บริเวณพื้นที่ขยายเขตจำหน่ายน้ำ

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ออกรับคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์ประปา บริเวณพื้นที่ขยายเขตจำหน่ายน้ำ หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

เลื่อนขึ้นข้างบน