กปภ.สาขาบางคล้า ต้อนรับคณะสำนักงานบริหารหนี้สาธารณ (สบน.) ณ ห้องประชุมโรงแรม T-Vintage บางคล้า (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาบางคล้า ต้อนรับคณะสำนักงานบริหารหนี้สาธารณ (สบน.) ณ ห้องประชุมโรงแรม T-Vintage บางคล้า


กปภ.สาขาบางคล้า ต้อนรับคณะสำนักงานบริหารหนี้สาธารณ (สบน.) ณ ห้องประชุมโรงแรม T-Vintage บางคล้า

ด้วย วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2563 นำโดยนายนิกร หมวกสีปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาบางคล้า พร้อมด้วยนายสมโภชน์ สะมะโน ผู้ช่วยผู้จัดการ และหัวหน้างานในสังกัด  เข้าต้อนรับคณะสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สนบ.)

พร้อมด้วยพนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่) และ พนักงานการประปาส่วนภูมิภาคเขต 1 ที่ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลโครงการลงทุนภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563  โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา (น.เทพราช) 

ซึ่งได้มีการประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรมT-Vintage บางคล้า  อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา และทำการลงพื้นที่ โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (น.เทพราช) ณ สถานีผลิตน้ำคลองพระองค์เจ้า (วัดขวัญสะอาด)

เลื่อนขึ้นข้างบน