กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการทำ Step Test บริเวณพื้นที่ DMA03 สี่แยกวัฒนานคร - บ้านโนนจิก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการทำ Step Test บริเวณพื้นที่ DMA03 สี่แยกวัฒนานคร - บ้านโนนจิก


กปภ.สาขาวัฒนานคร ดำเนินการทำ  Step Test บริเวณพื้นที่ DMA03 สี่แยกวัฒนานคร - บ้านโนนจิก

วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 กปภ.สาขาวัฒนานคร โดย นายมานะ ทองน้อยยิ่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวัฒนานคร มอบหมายให้นายธีรภัทร์ วงษ์จันนา หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยนายผดุงเกียรติ หุ่นประการ หัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ดำเนินการทำ  Step Test บริเวณพื้นที่ DMA03 สี่แยกวัฒนานคร - บ้านโนนจิก เนื่องจากน้ำจ่ายมีปริมาณที่สูงกว่าปกติและดำเนินการหาท่อแตก-ท่อรั่ว บริเวณตลาดศูนย์วิทยพันธ์ อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน