กปภ.สาขาปราณบุรี ส่งพนักงานสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี ส่งพนักงานสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563


กปภ.สาขาปราณบุรี ส่งพนักงานสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

กปภ.สาขาปราณบุรี ส่งพนักงานสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาปราณบุรี นำโดย ผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี นายไอยเรศ ชัยกุล

ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ.สาขาปราณบุรี นายยุทธนา ต๊ะปินตา พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต นายปราโมทย์ ล้วนเล็ก และพนักงานในสังกัด ออกตรวจสอบคุณภาพน้ำ

สุ่มตรวจวัดค่าระดับคลอรีน ความขุ่น ณ จุดให้ บริการน้ำดื่มฟรีประชาชน และบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำ

พร้อมประเมินความพึงพอใจ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรต่อไป ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน