กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.และร่วมกิจกรรมโครงการรักเตรียมพร้อม สร้างครอบครัวคุณภาพ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.และร่วมกิจกรรมโครงการรักเตรียมพร้อม สร้างครอบครัวคุณภาพ


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.และร่วมกิจกรรมโครงการรักเตรียมพร้อม สร้างครอบครัวคุณภาพ

   วันนี้ (14 กุมภาพันธ์ 2563 )เวลา 9.00 น. นายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น มอบหมายให้พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม โครงการรักเตรียมพร้อม สร้างครอบครัวคุณภาพ "วิวาห์สร้างชาติ" และสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 500 ขวด สำหรับผู้ร่วมงาน โดยเทศบาลนครขอนแก่น และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จัดขึ้นที่ศูนย์การค้าบิ๊กซี ขอนแก่น ในงานมีกิจกรรมรณรงค์เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์ เตรียมความพร้อมก่อนสมรส สร้างครอบครัวคุณภาพ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ  โดยให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ เตรียมความพร้อมก่อนการมีบุตร  ด้วยโภชนาการที่เหมาะสม และกินวิตามินโฟลิกเสริมธาตุเหล็ก เพื่อส่งต่อสุขภาพดีจากแม่ถึงลูก  ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวมีคุณภาพและความเข้มแข็ง 
    โดยได้รับเกียรติจาก นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน นพ.ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มอบชุดของที่ระลึกให้แก่คู่สมรสที่มาจดทะเบียน ณ อำเภอยิ้ม ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาขอนแก่น  มีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
 

เลื่อนขึ้นข้างบน