กปภ.ข.6 โดย งานน้ำสูญเสีย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย” (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.6 โดย งานน้ำสูญเสีย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย”


กปภ.ข.6 โดย งานน้ำสูญเสีย จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การวิเคราะห์และเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย”

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย กองระบบจำหน่าย นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ กิตติศิริวัฒนกุล หัวหน้างานน้ำสูญเสีย และพนักงานในสังกัด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์และเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย"ณ ห้องประชุมใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยมีพนักงานในสังกัดงานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย ของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัดทั้ง 22 สาขา เข้าร่วมประชุมตามกำหนด โดยได้รับเกียรติ จาก นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 เป็นประธานในการประชุม พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน เพื่อมุ่งเป้าการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ภายในการประชุมครั้งนี้ ยังเน้นย้ำแนวทางการควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมเปิดโอกาสให้พนักงานได้ร่วมกิจกรรม Workshop การวิเคราะห์และเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย ตลอดจนการสอบถามข้อสงสัย เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สู่บริหารจัดการด้านการส่งและการจ่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เลื่อนขึ้นข้างบน