กปภ.ข.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของการประปาส่วนภูมิภาค


กปภ.ข.6 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของการประปาส่วนภูมิภาค

          วันนี้ (วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ แพงเพ็ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ตลอดจนผู้อำนวยการกอง และนักบริหาร 9 ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการน้ำเฉพาะกิจของการประปาส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมเล็ก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดยได้รายงานถึงสถานการณ์น้ำดิบในปัจจุบัน การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่เสี่ยง ของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด และการติดตามการขอรับจัดสรรงบประมาณภัยแล้ง เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำตามแผนโครงการอย่างยั่งยืนต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน