กปภ.สาขาปราณบุรี จัดสถานที่พร้อมแต่งกายต้อนรับวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดสถานที่พร้อมแต่งกายต้อนรับวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์


กปภ.สาขาปราณบุรี จัดสถานที่พร้อมแต่งกายต้อนรับวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์

กปภ.สาขาปราณบุรี จัดสถานที่พร้อมแต่งกายต้อนรับวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ 

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  กปภ.สาขาปราณบุรี นำโดยท่านผู้จัดการ นายไอยเรศ ชัยกุลและนายยุทธนา ต๊ะปินตา ผู้ช่วยผู้จัดการ

พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดเตรียมสถานที่ต้อนรับผู้ใช้น้ำในเทศกาลวันแห่งความรัก ให้ทุกอย่างเป็นสีชมพู

รวมถึงการแต่งกายเพื่อเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร และผู้ใช้น้ำได้รับความสุขกับไปสมกับเทศกาลแห่งความรัก

เลื่อนขึ้นข้างบน