กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ช่วงเวลากลางคืน หาท่อแตกท่อรั่ว ( ALC) ตามแผนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ช่วงเวลากลางคืน หาท่อแตกท่อรั่ว ( ALC) ตามแผนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563


กปภ.สาขากำแพงเพชร ลงพื้นที่ช่วงเวลากลางคืน หาท่อแตกท่อรั่ว ( ALC) ตามแผนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

เมื่อคืนของวันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 กปภ.สาขากำแพงเพชร นำโดยนายอภิปราย อรรคสูรย์ ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร มอบหมายให้หัวหน้างานบริการฯ พร้อมด้วยหัวหน้างานผลิต และพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ช่วงเวลากลางคืนพื้นที่ช่วงเวลากลางคืน หาท่อแตกท่อรั่ว( ALC) ตามแผนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 บริเวณตำบลปากดง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร พบท่อแตก ท่อรัว จำนวน 2 จุด เร่งดำเนินการแก้ไขทันที

เลื่อนขึ้นข้างบน