การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ร่วมปล่อยขบวน ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ร่วมปล่อยขบวน ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

07 กุมภาพันธ์ 2563


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ร่วมปล่อยขบวน ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

วันนี้ 7 ก.พ.2563 เวลา 14.00 น การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง โดย นางพวงเพชร สุขโข ผู้ช่วย ผจก.กปภ.สาขาทุ่งสง พร้อมด้วยนางสาวรัตนา ด้วงเกื้อ หัวหน้างานอำนวยการและพนักงานในสังกัด ร่วมปล่อยขบวน ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง ซึ่งมี พลตรี สิทธิพร มุสิกะสิน รองแม่ทัพภาคที่ ๔ เป็นประธานในการปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำและชมการสาธิตการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค พร้อมนี้มีหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทานด้านภัยพิบัติเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 350 คน ณ ลานเอนกประสงค์ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

 
เลื่อนขึ้นข้างบน