รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

03 กุมภาพันธ์ 2563


รับสมัครบุคคลเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

กปภ.ข.3 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรอการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในโครงการประปาทันใจระยะ 2 (เจ้าหน้าที่ช่างโยธา จำนวน 3 อัตรา) โดยผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 จนถึงวันที่ 4 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

► ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานทรัพยากรบุคคล กองบริหารทั่วไป การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 เลขที่ 128 หมู่ 3 ถนนแสงชูโต ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี    

 

โทร : 032-2007 79 (ติดต่อ "งานทรัพยากรบุคคล") ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ : - สามารถดูรายละเอียดการเปิดรับสมัคร รวมถึงใบสมัคร ได้จากไฟล์เอกสารแนบด้านล่างนี้              

                  - ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 ขอสงวนสิทธิไม่รับสมัครบุคคลที่แต่งกายไม่สุภาพ              

                  - การประปาส่วนภูมิภาคเขต 3 สงวนสิทธิพิจารณารับสมัครเฉพาะผู้ที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนภายในวันที่ 4 มีนาคม 2563

 
เลื่อนขึ้นข้างบน