ผอ.กปภ.ข.6 ให้การต้อนรับ ผอ.โครงการชลประทานขอนแก่น หารือแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 63 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผอ.กปภ.ข.6 ให้การต้อนรับ ผอ.โครงการชลประทานขอนแก่น หารือแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 63


ผอ.กปภ.ข.6 ให้การต้อนรับ ผอ.โครงการชลประทานขอนแก่น หารือแก้ปัญหาภัยแล้ง ปี 63

          วานนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563) เวลา 10.30 น. ที่ผ่านมา นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายนพดล เฉลิมชัยรัตนกุล ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ และหัวหน้างานในสังกัด ให้การต้อนรับ นายสมบัติ มีลักษณะสม ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น และคณะ เข้าร่วมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2563 เพื่อวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น พร้อมนี้ ได้มอบกระเช้าของที่ระลึกตราสัญลักษณ์กปภ. อำนวยอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2563

เลื่อนขึ้นข้างบน