กปภ.ข.10 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.ข.10 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10


กปภ.ข.10 จัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.10

          เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 โดย นายจำเนียร เมืองจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของ กปภ.สาขาในสังกัด พร้อมด้วยนางเสาวรส คงทวีศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 ผู้อำนวยการกอง, ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัดเขต 10 ทั้ง 26 สาขา หัวหน้างานและพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาในสังกัดปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งผลการดำเนินงาน กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาในสังกัด ไตรมาส 1/2563 (งวดสะสม 3 เดือน) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของตัวชี้วัดประจำปีงบประมาณ 2563 พร้อมกันนี้ ยังได้ติดตามการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ  สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่เขตบริการน้ำประปาของ กปภ.สาขาที่เสี่ยงได้รับผลกระทบ รวมทั้งมาตรการเตรียมพร้อมป้องกันอีกด้วย

เลื่อนขึ้นข้างบน