ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

15 มกราคม 2563


ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค


ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.


ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2551 8906, 0 2 551 8907


Download ใบสมัคร

 
เลื่อนขึ้นข้างบน