วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์มอบหมายงานนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าตรวจสอบค่าน้ำสูง ของธนาคารออมสินสาขากาญจนดิษฐ์ โดยมีผู้จัดการธนาคารออมสินสาขากาญจนดิษฐ์ ให้การต้อนรับโดยพนักงานได้เข้าทำการตรวจเช็ค จุดเสี่ยงที่คาดว่าเป็นสาเหตุให้ค่าน้ำสูง (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์มอบหมายงานนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าตรวจสอบค่าน้ำสูง ของธนาคารออมสินสาขากาญจนดิษฐ์ โดยมีผู้จัดการธนาคารออมสินสาขากาญจนดิษฐ์ ให้การต้อนรับโดยพนักงานได้เข้าทำการตรวจเช็ค จุดเสี่ยงที่คาดว่าเป็นสาเหตุให้ค่าน้ำสูง

12 ธันวาคม 2562


วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์มอบหมายงานนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าตรวจสอบค่าน้ำสูง ของธนาคารออมสินสาขากาญจนดิษฐ์ โดยมีผู้จัดการธนาคารออมสินสาขากาญจนดิษฐ์ ให้การต้อนรับโดยพนักงานได้เข้าทำการตรวจเช็ค จุดเสี่ยงที่คาดว่าเป็นสาเหตุให้ค่าน้ำสูง

วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 นางอัญชลี รัตนสุภา ผู้จัดการ กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์มอบหมายงานนายพงศ์กาญจน์ วรรณาลัย หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมพนักงานในสังกัด เข้าตรวจสอบค่าน้ำสูง ของธนาคารออมสินสาขากาญจนดิษฐ์ โดยมีผู้จัดการธนาคารออมสินสาขากาญจนดิษฐ์ ให้การต้อนรับโดยพนักงานได้เข้าทำการตรวจเช็ค จุดเสี่ยงที่คาดว่าเป็นสาเหตุให้ค่าน้ำสูง 

 
เลื่อนขึ้นข้างบน