กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๒) (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๒)


กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ (เดือนธันวาคม ๒๕๖๒)

วันนี้ ( ๓  ธันวาคม ๒๕๖๒)  การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน  โดย น.ส.จงกล  เห็นประเสริฐ ผจก.กปภ.สาขา  พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด  ร่วมดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓  ในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒  โดยได้ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ค่านิยม องค์กร  ตลอดจนการเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินการประปาส่วนภูมิภาคสาขาดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒  พร้อมติดตามผลการดำเนินงานของเดือนที่ผ่านมา และวางแผนการดำเนินงานสำหรับเดือนถัดไป  เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

เลื่อนขึ้นข้างบน