การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรม Morning Talk แนะนำ Application Line@ การประปาส่วนภูมิภาค (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ) จัดกิจกรรม Morning Talk แนะนำ Application Line@ การประปาส่วนภูมิภาค


การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)  จัดกิจกรรม Morning Talk แนะนำ Application Line@ การประปาส่วนภูมิภาค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ (ชั้นพิเศษ)  จัดกิจกรรม Morning Talk แนะนำ Application Line@ การประปาส่วนภูมิภาค  ในวันนี้ วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 - 11.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อาคารควบคุมคุณภาพน้ำ (SCADA)   โดยมี นายธีรพงศ์ หนูเกื้อ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่ พร้อม ผู้ช่วยผู้จัดการ กปภ. (ขั้นพิเศษ) สาขาหาดใหญ่  หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม Morning Talk  ประจำเดือนธันวาคม 2562   ในครั้งนี้ งานลูกค้าพันธ์  ได้นำเสนอ และแนะนำการใช้ Line@official ของการประปาส่วนภูมิภาค  แก่ พนักงาน กปภ. สาขาหาดใหญ่ (พ)  เพื่อสามารถนำไปแนะนำการใช้บริการ ของ Line@pwathailand  แก่ ลูกค้าผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการของ สาขาหาดใหญ๋ ได้ถูกต้อง และครบถ้วน 

 

Application  Line@pwathailand  ได้เปิดตัว และแนะนำให้ผู้ใช้น้ำ ใช้บริการ มาตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2562 ทีผ่านมา  โดยปัจจุบัน พื้นที่ให้บริการ ของ กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ)  มีลูกค้าทำการลงทะเบียนทั้งสิ้น จำนวน 494 ราย จากจำนวนผู้ใช้น้ำ ของสาขาหาดใหญ่ 80,000 กว่าราย นับว่า ตัวเลขผู้ลงทะเบียนยังคงใช้บริการน้อย  ทาง กปภ.สาขาหาดใหญ่ (พ) จึงมีนโยบาย เชิงรุก ออกหน่วยบริการนอกสถานที่ ทำการ แนะนำการใช้ App Line@pwathailnd  ไปยังชุมชน และห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำลงทะเบียนใช้บริการ Application ดังกล่าว ในเดือนธันวาคม 2562 ต่อไป 

เลื่อนขึ้นข้างบน