กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน


กปภ.สาขาพัทยา (พ) ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน

          วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายสุทัศน์ นุชปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาพัทยา พร้อมด้วยนางสาววิไลรัตน กิตติโรจน์พาณิช หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๓ นางปนัดดา สุวัฒนวิชญ์ หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ๑ นางภัทรอร ปานข่อยงาม นักประชาสัมพันธ์ ๗ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์  Mr.ประปา และพนักงานในสังกัด ออกดำเนินกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ณ บริเวณชุมชนตะเคียนเตี้ย เพื่อบริการซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาภายในบ้านที่ชำรุด โดยไม่คิดค่าแรง รับแจ้งท่อแตก-รั่ว ให้คำปรึกษาเรื่องระบบประปาภายในบ้านและสำรวจความพึงพอใจ พร้อมมอบของที่ระลึก กปภ. แก่ผู้ใช้น้ำ นอกจากนี้ ได้ประชาสัมพันธ์ช่องทางชำระค่าน้ำประปาผ่านระบบออนไลน์ ตามนโยบาย Always On Innovation ของ กปภ. อีกด้วย

 

งานลูกค้าสัมพันธ์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

เลื่อนขึ้นข้างบน