กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 50 โหล ให้กับโครงการชลประทานสระแก้ว (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 50 โหล ให้กับโครงการชลประทานสระแก้ว


กปภ.สาขาวัฒนานคร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 50 โหล ให้กับโครงการชลประทานสระแก้ว

วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 กปภ.สาขาวัฒนานคร โดยมานะ ทองน้อยยิ่ง ผจก.กปภ.สาขา มอบหมายให้หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน 50 โหล ให้กับโครงการชลประทานสระแก้ว

เลื่อนขึ้นข้างบน