กองระบบจำหน่าย โดย งานลูกค้าสัมพันธ์ จัดประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ปี 2563 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กองระบบจำหน่าย โดย งานลูกค้าสัมพันธ์ จัดประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ปี 2563


กองระบบจำหน่าย โดย งานลูกค้าสัมพันธ์ จัดประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ปี 2563

          วันนี้ (วันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 โดย กองระบบจำหน่าย นำโดย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย พร้อมด้วย นางสาวนพมาศ กระโจม หัวหน้างานลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานในสังกัด จัดประชุมซักซ้อมเตรียมความพร้อมยื่นขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม SCADA การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ โดยมี การประปาส่วนภูมิภาค สาขาในสังกัด เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ทั้งสิ้น 5 สาขา ประกอบด้วย การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชัยภูมิ สาขาแก้งคร้อ สาขาภูเขียว สาขาบำเหน็จณรงค์ และสาขาหนองบัวแดง ภายในการประชุมได้เน้นย้ำการให้บริการด้วยจิตบริการ การอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้ารับบริการที่จะนำมาซึ่งความพึงพอใจสู่ความประทับใจในการบริการอย่างสูงสุด การสร้างนวัตกรรมกรรมการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและจับต้องได้ ตอบโจทย์ต่อการใช้งานที่มีประสิทธิผลอย่างดีเยี่ยม การเตรียมความพร้อมการกรอกใบสมัครเพื่อยื่นขอรับรองอย่างถูกต้อง โดยลงรายละเอียดเชิงลึกสร้างความเข้าใจอย่างชัดเจน ตลอดจนการตอบคำถาม จากคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมิน พร้อมร่วมวิเคราะห์แก้ปัญหาจากใบสมัครในประเด็นต่างๆ ที่ไม่ผ่านการประเมินในปีที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือทุกด้าน สู่การการันตีผ่านการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563 ตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

เลื่อนขึ้นข้างบน