ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาภูเขียว ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาภูเขียว ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562


ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาภูเขียว ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2562

 

          วานนี้ (วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562) นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายศรายุทธ แก้วสินธุ์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ และหัวหน้างานในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน ของ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว ซึ่งให้การต้อนรับโดย นายอมรเกียรติ โนนทนวงษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว ได้นำคณะลงพื้นที่ไปยังบริเวณจุดสูบทอยน้ำ ฝายใหญ่ ฝายกุดบักซัน ฝายกำนันกิ่ง และบ้านดอนภูเขียว เพื่อตรวจดูสถานการณ์แหล่งน้ำในปัจจุบัน และการดำเนินการแก้ไขปัญหาที่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว ได้ดำเนินการในปัจจุบัน 

เลื่อนขึ้นข้างบน