การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน อำเภอภูเขียว อธิบายแผนแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน อำเภอภูเขียว อธิบายแผนแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน


การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน อำเภอภูเขียว อธิบายแผนแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

          (วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562) การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 นำโดย นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 พร้อมด้วย นายกมล ศรีวงษ์ ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย นายศรายุทธ แก้วสินธุ์ ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ นายอมรเกียรติ โนนทนวงษ์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาภูเขียว และหัวหน้างานในสังกัด เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันและผู้ใหญ่บ้าน อำเภอภูเขียว ครั้งที่ 12/2562 ประจำเดือนธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอภูเขียว จ.ชัยภูมิ โดยมี นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในการประชุม พร้อมนี้ นายจักรพงศ์ คำจันทร์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ได้อธิบายแผนการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง รายงานสถานการณ์แหล่งน้ำดิบในปัจจุบัน และแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่มีอยู่อย่างจำกัดให้ผ่านพ้นภัยแล้ง ตลอดจนการเก็บน้ำสำรองไว้ใช้ผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคของประชาชนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ อ.ภูเขียว รวมถึงการป้องกันภัยแล้งในอนาคตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม การประปาส่วนภูมิภาค ต้องขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำทุกท่าน ได้โปรดร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัด เพื่อรักษาทรัพยากรน้ำให้มีอยู่อย่างเพียงพอต่อการใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคต่อไป ทั้งนี้ ภายหลังการประชุมแล้วเสร็จ นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว และ นายนิติพงษ์ ผลชู หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งเสริมน้ำและบำรุงรักษาพรม-เชิญ สำนักงานชลประทานที่ 6 ได้ให้เกียรติร่วมเดินชมบูธนิทรรศการ จาก การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรม พร้อมแจกจ่ายน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในครั้งนี้

เลื่อนขึ้นข้างบน