กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุม หัวหน้างาน พนักงานช่างโยธา และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนปรับปรุงแก้ไข ปัญหาน้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่การดูแลของกปภ.สาขาจันทบุรี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุม หัวหน้างาน พนักงานช่างโยธา และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนปรับปรุงแก้ไข ปัญหาน้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่การดูแลของกปภ.สาขาจันทบุรี


กปภ.สาขาจันทบุรี จัดการประชุม หัวหน้างาน พนักงานช่างโยธา และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนปรับปรุงแก้ไข ปัญหาน้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่การดูแลของกปภ.สาขาจันทบุรี

วันที่ 2 ธันวาคม 2562 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี จัดการประชุม หัวหน้างาน พนักงานช่างโยธา และพนักงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนปรับปรุงแก้ไข ปัญหาน้ำไหลอ่อน ถึงไม่ไหล พร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่การดูแลของกปภ.สาขาจันทบุรีโดยมี นายชาตรี ฉิมนุมาศ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เป็นประธานในการประชุม และมี นายจาตุรณต์ คูสว่างศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงาน และ ลูกจ้าง ร่วมในการประชุม.

เลื่อนขึ้นข้างบน