กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาขอนแก่น(พ)ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

.........

ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน2562) เวลา 08.30 . ณ ห้องประชุมชั้น 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) นำโดยนายสุเมธ แว่นประชา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค(ชั้นพิเศษ)สาขาขอนแก่น พร้อมหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสพบปะพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น และรับทราบนโยบายต่างๆขององค์กร โดยในครั้งนี้นายสุเมธ ได้ถ่ายทอดนโยบายสารจากผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคแก่พนักงานได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ แจ้งข่าวงานกีฬาสีของกปภ.ในสังกัดกปภ.เขต6 ที่จะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ โดยในครั้งนี้งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย1 ได้รายงานความคืบหน้าการสำรวจและประเมินราคาติดตั้งมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำใหม่ของเทศบาลตำบลสาวะถีซึ่งเป็นพื้นที่ขยายเขต งานลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งผลการดำเนินงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรประจำปี2562 โดยสาขาขอนแก่นได้คะแนนเต็ม 100รวมถึงถ่ายทอดการใช้งานโปรแกรมสร้างรูปแบบข้อความสำหรับส่ง SMS เพื่อนำเข้าข้อมูล ผ่านบริการ AIS Smart Messaging และการใช้งาน Line @pwathailand ร่วมกับงานจัดเก็บรายได้

 

งานลูกค้าสัมพันธ์ รายงาน

เลื่อนขึ้นข้างบน