กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562


กปภ.สาขาชลบุรี (พ) จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิศษ) โดย นายไชยรัตน์ พันธุ์สิน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี, นายรักษา ภาคศักดิ์ศรี ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้น 1) รักษาการในตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ติดตามผลการดำเนินงาน พบปะ สนทนาระหว่างผู้บริหาร และพนักงาน รับฟังปัญหา นำมาแก้ไขปรับปรุงการให้บริการดียิ่งขึ้น แนะนำการติดตั้ง Line Official การประปาส่วนภูมิภาค ชำระค่าน้ำประปา/ตรวจสอบค่าน้ำประปา, ขอติดตั้งมาตรวัดน้ำ, แจ้งท่อแตก-รั่ว และประกาศการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว โดยประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้น้ำติดตั้งใช้งานอย่างทั่วกัน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงาน กปภ.สาขาชลบุรี () วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

เลื่อนขึ้นข้างบน