กปภ.สาขาอุทัยธานี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงาน กกท.จังหวัดอุทัยธานี (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

กปภ.สาขาอุทัยธานี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงาน กกท.จังหวัดอุทัยธานี


กปภ.สาขาอุทัยธานี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับสำนักงาน กกท.จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่  13 พฤศจิกายน 2562  กปภ.สาขาอุทัยธานี นำโดยนายสมเจต  กาหล ผู้จัดการ กปภ.สาขาอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด

สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน  2,004 ขวด ให้กับสำนักงาน กกท.จังหวัดอุทัยธานี เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที 36

รอบคัดเลือกนักกีฬาภาค 2 "อุทัยธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดอุทัยธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน